Aktualności

Zmiana przepisów dotyczących powrotu z Egiptu lotem czarterowym

Decyzją Egipskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadzone zostały zmiany dotyczące powrotu turystów lotem czarterowym w przypadku pobytu przekraczającego 30 dni.

Nowe regulacje przewidują, iż maksymalna długość pobytu w tym wypadku nie może przekraczać 12 tygodni. Poprzedni przepis przewidywał możliwość otrzymania pozwolenia na przekroczenie tego terminu, jednak obecnie został on całkowicie wycofany. Oznacza to, iż turyści pozostający w Egipcie dłużej niż wspomniany okres bezwzględnie nie mogą wracać do Polski lotem czarterowym. Pamiętać należy, iż podstawowym warunkiem pobytu i możliwości powrotu omawianym lotem jest posiadanie wizy ważnej przez 12 tygodni (3 miesiące).