Aktualności

Rozpoczęła się budowa Grand Museum of Egypt przy arterii Kair – Aleksandria.

Egipski Minister Kultury, Farouk Hosni oświadczył, iż zostały podjęte zdecydowane kroki w kierunku konstrukcji olbrzymiego muzeum w pobliżu autostrady Kair – Aleksandria.

Egipcjanie przygotowują obecnie obszar o powierzchni 117 feddanów, na którym powstanie największe z dotychczasowych muzeów. Ogólny koszt jego wzniesienia zamknie się w 550 milionach dolarów amerykańskich. Pomimo znacznych nakładów finansowych, kwestia ta nie stanowi problemu, ponieważ obok kapitału SCA (Supreme Council for Antiquities), planowane są dodatkowo międzynarodowe kampanie zbierania funduszy, z których pierwsza towarzyszy amerykańskiej wystawie Tutankhamen. Obecna faza budowy potrwa cztery miesiące i będzie obejmowała wzniesienie ogrodzenia, oczyszczenie terenu, przygotowanie przejść podziemnych oraz zapewnienie w nich oświetlenia.

Yasser Mansour, przewodniczący Komitetu Technicznego oznajmił, iż co tydzień odbywają się spotkania grupy doradczej składającej się z czternastu egipskich i międzynarodowych biur i firm. Celem prac wspomnianej jednostki jest realizacja zwycięskiego projektu irlandzkiego architekta Shefringa. W następnym miesiącu zostaną utworzone: centrum renowacji, elektrowni i jednostki straży pożarnej. Wszystkie z wymienionych rozpoczną działalność przed ukończeniem budowy obiektu. Mansour stwierdził, iż 100 tysięcy zabytkowych eksponatów zostanie wybranych ze zbiorów szeregu muzeów i stanowisk archeologicznych w całym kraju, następnie zaś odrestaurowanych. Poczekają do ukończenia budowy opisywanego obiektu, który to proces potrwa trzy lata.

Z dalszej wypowiedzi Mansoura wynika, iż około połowy października będzie gotowy plan muzealnych sal wystawienniczych. Projekt wzoruje się na pomysłowej koncepcji pozwalającej indywidualnemu zwiedzającemu zobaczyć wnętrze piramid w Gizie pod wszystkimi kątami.

Równolegle z konstrukcją muzeum w Gizie, jest realizowany inny znaczący projekt: budowa Narodowego Muzeum Cywilizacji (National Civilization Museum) w Fustat, na południu Kairu. Pierwszy etap wspomnianego projektu został zakończony.

Ayman Abdul Moniem, jako nadzorca projektu wyjaśnia, iż muzeum różni się od pozostałych, ponieważ będzie prezentowało eksponaty pochodzące ze wszystkich okresów kultury egipskiej – od czasów prehistorycznych aż po współczesne. Obiekt ma zajmować powierzchnię 25 feddanów i według planów zakończenie jego budowy nastąpi w przeciągu trzech lat. Szacowane koszty przedsięwzięcia to 200 milionów funtów egipskich. Muzeum jest zaprojektowane, by pokazać około 50 tysięcy przedmiotów będących przejawem egipskich dokonań na wszelkich obszarach.

Idea stworzenia muzeum sięga wczesnych lat 80-tych naszego wieku, kiedy przez UNESCO został ogłoszony konkurs dla projektantów. Rezultat został ujawniony w roku l985, kiedy to zaproponowano obszar rejonu Gezira. Okazało się jednak, iż teren ten jest zbyt mały na tego typu projekt. Wymaga on bowiem minimalnej powierzchni 50 tysięcy metrów kwadratowych. Z tego względu projekt został odłożony w czasie, aż do momentu kiedy wybrano nowy obszar w Fustat, dawnej stolicy Islamskiego Kairu.

Budynek zajmuje powierzchnię jedynie około pięciu feddanów, podczas gdy pozostałe dwadzieścia zostanie spożytkowane jako ogród i teren dla realizacji powiązanych usług. UNESCO jest zadowolone z panoramicznego widoku wybranego terenu, którego nie zakłócają wysokie budynki.

UNESCO jest szczególnie zainteresowane muzeum z racji na swoją wszechstronną działalność kulturalną w Egipcie, w ramach której wymienić można pokazy filmowe, przedstawienia teatralne, warsztaty. Sale muzealne zostały zaprojektowane w ten sposób, by skrzydło z wytworami czasów islamskich było usytuowane na tle meczetu Amr Ibn Al Ass, podczas gdy część koptyjska na tle Muzeum Koptyjskiego.

Pierwszy etap konstrukcji muzeum został zakończony. Faza druga i końcowa skupiają się na pracach wewnątrz. Przyszłe eksponaty zostały już wybrane i obecnie przygotowuje się ich opisy na etykietach.

Muzeum będzie prezentowało nie tylko zabytki, ale i inne wytwory uwydatniające cechy cywilizacji egipskiej. Będzie dawało obraz ludzi mieszkających niegdyś nad brzegami Nilu, ich myśli i codziennego życia. Dlatego właśnie muzeum będzie eksponowało przedmioty ofiarowane przez władze kolei oraz Ministerstwa Rolnictwa i Transportu.

[Źródło] The Egyptian Gazette, Egypt, May 26, 2005. #470 posted by Mark Morgan on 26 May 2005, 6:43:43 PM