Aktualności

Nowe regulacje dotyczące powrotu turystów z Egiptu na pokładzie samolotów czarterowych

Egipski Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadził nowe regulacje modyfikujące obowiązujący dotychczas zakaz powracania z Egiptu samolotem czarterowym po pobycie przekraczającym 30 dni. Obecny przepis wydłuża możliwy okres pobytu do 7 tygodni oraz otwiera możliwość ubiegania się o specjalne pozwolenie na powrót samolotem czarterowym w przypadku pobytów dłuższych.

Turyści, którzy decydują się na pozostanie w Egipcie przez okres dłuższy niż 7 tygodni mogą w ciągu pierwszego tygodnia pobytu zwrócić się do Egipskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o zezwolenie na powrót do swojego kraju na pokładzie samolotu czarterowego.

Wniosek musi zawierać:

  • pismo od przewoźnika czarterowego bądź jego przedstawiciela w Egipcie
  • program pobytu w Egipcie
  • kopię biletu lotniczego
  • kopię paszportu