Świątynia Hatszepsut. Egipt.
Artykuły

Najciekawsze zabytki Egiptu

Najwspanialsze zabytki Egiptu są związane z kultem bogów oraz zmarłych.

Świątynie w Karnaku i w Luksorze

Świątynie w Karnaku i w Luksorze poświęcono trzem głównym bóstwom starożytnego Egiptu: Amonowi, którego otaczano największą czcią, bogini Mut oraz bogowi Chonsu. Karnak był aż przez 15 wieków najważniejszym ośrodkiem kultu Amona. Chcąc oddać mu cześć, każdy faraon coś tutaj dobudowywał. Nietrudno zauważyć, że każdy starał się, aby jego budowla przyćmiła to co zbudował poprzednik. W wyniku tej konkurencji powstał monumentalny kompleks sakralny, który zajmuje powierzchnię 10 katedr europejskich. Składa się ze świątyni, rzucającej na kolana potężnej sali kolumnowej oraz wielu wspaniałych kolumn, posągów, obelisków, pylonów. I choć każdy element reprezentuje inny styl, całość robi olśniewające wrażenie.

W przeciwieństwie do Karnaku, świątynię luksorską wzniósł głównie jeden faraon Amenhotep III. To on rozpoczął modę na gigantomianię. Jego następca Ramzes II, który rozbudował Luksor, wiernie jej hołdował. Polecił m.in. wznieść kolosalne posągi, które przedstawiały jego z żoną Nefertari sięgającą mu do kolan. Ufundował olbrzymie obeliski, z których jeden został później ofiarowany królowi francuskiemu i stoi do dziś na placu Concorde.

Z patriotycznego obowiązku nie można pominąć jeszcze jednej świątyni w Luksorze. Świątyni królowej Hatszepsut, którą odkopali i zrekonstruowali polscy archeolodzy i konserwatorzy.

Dolina Królów

Był to cmentarz faraonów z okresu Nowego Państwa. Kiedy okazało się, że piramidy są drogowskazem dla złodziei, władcy Nowego Państwa zrezygnowali z ich budowania. W zamian zaczęli wykuwać grobowce w skałach, które były zamurowywane i zamaskowywane. Dawało to nadzieję, że bezcenne wyposażenie grobów, niezbędne – jak wierzyli faraonowie – w życiu pośmiertnym, zostanie nienaruszone. Ale hieny cmentarniane poradziły sobie i ze skalnymi grobowcami.

Mimo, że dziś wszystkie są puste, stanowią atrakcję, bo plątanina podziemnych korytarzy, większych i mniejszych tajemniczych pomieszczeń pokazuje jak starożytni Egipcjanie wyobrażali sobie pośmiertną wędrówkę faraonów.

Dotychczas archeologowie odkryli około 60 grobowców. Poszczególne groby są udostępniane do zwiedzania tylko raz na jakiś czas. W każdym sezonie można oglądać tylko kilka z nich. To ograniczenie jest koniecznością: oddechy turystów niszczą i tak już znacznie naruszone zębem czasu malowidła ścienne.

Autor: Alina Ert-Eberdt

Źródło: Podróże Polecają

Data publikacji: luty 2004 r.