Małżeństwo

Małżeństwo z Egipcjaninem – garść praktycznych porad

Od pewnego czasu zwiększa się liczba małżeństw zawieranych pomiędzy obywatelami egipskimi i Polkami. Część pań przed podjęciem niezwykle trudnej decyzji, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem z tak odległego kraju, stara się w różnych placówkach polskich w Egipcie doinformować na temat przepisów i regulacji prawnych, dotyczących małżeństwa.

Żeby ułatwić i uprościć sprawę, podajemy za stroną internetową Ambasady RP w Kairze garść najważniejszych informacji oficjalnych i szereg odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatki na żony pytania. Poniżej podajemy adres internetowy, na który każdy może napisać i pytać o bardziej nawet szczegółowe zjawiska dotyczące małżeństw mieszanych. Odpowiadać na te pytania będą Polki, które wyszły za mąż za Egipcjan i od wielu lat mieszkają w Egipcie.

  • W ambasadzie polskiej ślub mogą wziąć tylko obywatele polscy.
  • Małżeństwo z obywatelem egipskim, aby było uznane prawnie, musi być zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadectwo ślubu religijnego, czy to chrześcijańskiego czy muzułmańskiego, nie jest dokumentem obowiązującym w świetle umów dwustronnych między Egiptem i Polską.
  • Jeśli małżeństwo zawierane jest w Egipcie, obywatel polski musi przedstawić dwa dokumenty: zaświadczenie z odpowiedniego USC w Polsce potwierdzające zdolność do wejścia w związek małżeński oraz akt chrztu (lub inny dokument zaświadczający przynależność religijną). Dokumenty te należy dostarczyć w wersji polskiej do Ambasady RP w Kairze, gdzie zostaną przetłumaczone na język arabski. Następnie trzeba je zalegalizować w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i dopiero wtedy dostarczyć do egipskiego USC, w którym ma być zawarty ślub.
  • Ślub zawarty w Egipcie uznawany jest w Polsce, dzięki czemu polski małżonek pozostaje na mocy umowy dwustronnej pod opieką państwa Polskiego. Aby tak się stało należy zalegalizować egipski akt ślubu w Ambasadzie RP w Kairze a następnie przesłać do właściwego USC w Polsce. Wtedy małżeństwo jest oficjalnie w Polsce zarejestrowane.
  • Uwaga! Nie każdy Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt ślubu w formie uznawanej przez stronę polską. Aby uniknąć komplikacji najlepiej zawrzeć związek małżeński w urzędzie przeznaczonym dla obcokrajowców, który znajduje się w Ministerstwie Sprawiedliwości przy placu Lazoughly w Kairze.
  • Dzieciom w małżeństwie mieszanym przysługuje zarówno obywatelstwo egipskie jak i polskie (a więc również polski paszport). Aby udokumentować to prawnie trzeba zalegalizować egipski akt urodzenia dziecka, potwierdzić go w Ambasadzie RP a następnie dostarczyć do odpowiedniego USC w Polsce.

Oto przykładowe pytania od pań zainteresowanych zamążpójściem w Egipcie. Wraz z napływem kolejnych pytań, postaramy się je zamieszczać razem z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy można zawrzeć małżeństwo z Egipcjaninem w Ambasadzie RP w Kairze?
Odpowiedź: Nie, konsul polski udziela ślubów na terenie Ambasady RP tylko obywatelom polskim.

Czy ślub z obywatelem egipskim lepiej brać w Polsce czy w Egipcie?
W zasadzie to bez różnicy. Łatwiej taki ślub wziąć w Egipcie, ale później trzeba wszystkie dokumenty z arabskiego tłumaczyć na język polski by zarejestrować ten ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Biorąc ślub w Egipcie Polka powinna wcześniej zapoznać się z kontraktem ślubnym, który jest oczywiście po arabsku. Powinna wymagać by został on przetłumaczony jej na język polski. Powinna pamiętać również, że w tym kontrakcie może zawrzeć wszystkie ustalenia i wymagania względem przyszłego męża. Nie zapominać także o ustaleniach majątkowych oraz dotyczących opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu. To wszystko musi być zawarte już w kontrakcie ślubnym.

Czy to prawda, że chłopak Egipcjanin musi mieć pozwolenie rodziców na zawarcie związku małżeńskiego?
Jeśli Egipcjanin ukończył 21 lat nie musi mieć niczyjego pozwolenia na ślub. Jest pełnoprawnym obywatelem i sam o sobie decyduje. Zwyczajowo jednak, jak we wszystkich innych krajach, przyjęte jest, żeby rodzina chłopaka zaakceptowała jego wybrankę na żonę.

Czy dzieci z małżeństw mieszanych mogą mieć podwójne obywatelstwo?
Tak. Po urodzeniu dziecka należy z egipskim świadectwem urodzenia przyjść do Konsulatu RP. Egipskie świadectwo urodzenia trzeba przetłumaczyć na język polski, poświadczyć w Konsulacie i albo samej, albo za pośrednictwem Konsulatu wysłać do USC w Polsce w celu wyrobienia polskiego Świadectwa Urodzenia dziecka.

Czy dzieci w małżeństwie mieszanym muszą przejąć religię ojca czy też mogą zachować religię matki?
Według prawa egipskiego dzieci zawsze przejmują religię i nazwisko po ojcu, niezależnie od tego czy matka jest cudzoziemką czy Egipcjanką.

Czy wychodząc za mąż za Egipcjanina, który jest muzułmaninem, muszę zmienić religię?
Nie. Muzułmanin ma prawo poślubić chrześcijankę. I wcale nie jest wymagane by zmieniała ona religię. Muzułmanka natomiast nie może poślubić chrześcijanina.

Czy żona Egipcjanina wyjeżdżając za granicę musi za każdym razem uzyskiwać zgodę męża na wyjazd?
Żeby wyrobić paszport egipski kobieta musi mieć zgodę męża. Paszport jest ważny na siedem lat. W ciągu tych siedmiu lat kobieta nie musi mieć za każdym razem zgody męża na wyjazd, ale mąż jeśli zechce może zablokować jej wyjazd z kraju pomimo ważnego paszportu.

Czy to prawda, że mąż po rozwodzie może mi zabrać dzieci?
Może tak się stać ale nie musi. Matka nawet po rozwodzie ma prawo wychowywać syna do 9 roku życia i córkę do 12 roku życia. Potem teoretycznie ojciec ma prawo zabrać dzieci, ale w praktyce bywa często inaczej.

Czy to prawda, że w Egipcie kobieta ma inne prawa niż mężczyzna, np. jeśli chodzi o rozwód?
Mężczyzna w Egipcie uzyska rozwód bez problemu. Kobieta w ostatnich latach również może uzyskać rozwód bez większych trudności pod warunkiem, że zrzeknie się korzyści majątkowych nabytych przez wspólne lata pożycia małżeńskiego. Może zabrać tylko to, co jest jej, czyli zapisane na jej nazwisko.

Czy to prawda, że po mojej śmierci mój mąż odziedziczy po mnie wszystko, natomiast po jego śmierci ja mogę nie dostać nic gdyż wszystko zabierze jego rodzina?
Mąż dziedziczy po żonie wszystko. Żona dziedziczy po mężu 1/8 jego majątku, jeśli nie zostawił oddzielnego testamentu. Jeśli są małżeństwem bezdzietnym a mąż zapisze w testamencie wszystko swojej żonie, jego rodzina może wystąpić do sądu o obalenie testamentu. Bezpieczniej jest zapisać żonie część majątku, a nie całość. Natomiast jeśli rodzina ma dzieci, to żona dziedziczy 1/8 majątku męża, a resztę dziedziczą dzieci, przy czym synowie zawsze dwa razy tyle, co córki. Jeśli małżeństwo ma tylko córkę lub córki, dziedziczą one 50 procent majątku ojca. Pozostała suma dzielona jest pomiędzy żyjących rodziców i rodzeństwo.