FAIL (W tym miejscu powinien pokazac sie Flash).

Tajemnice starego Kairu

Ten kto przemierza wąskie uliczki starego miasta w Kairze na próżno szukałby śladów starożytnej cywilizacji faraonów, choć tu i ówdzie w murach meczetów znajdują się bloki zdobione hieroglifami i postaciami egipskich bogów.

Autor

Mirosław Barwik

Źródło

Świat, Podróże i Kultura

Data publikacji:

luty 2005

Nie przetrwał do naszych czasów nawet najmniejszy ślad starożytnego miasta Cher-aha, które znajdowało się gdzieś na południowych obrzeżach współczesnej aglomeracji. Na jego ruinach Rzymianie zbudowali twierdzę Babilon, istniejącą aż do podboju Egiptu przez Arabów. Jej pozostałości zobaczyć dziś można w tak zwanym Starym Kairze, nieopodal koptyjskich świątyń, będących ozdobą tej peryferyjnej dziś dzielnicy. Równie okrutnie obeszła się historia z pradawnym ośrodkiem kultu boga słońca w Heliopolis, znajdującym się niegdyś na terenie północno-wschodnich dzielnic współczesnego Kairu. Samotny obelisk Senusereta I, faraona XII dynastii, to wszystko co pozostało z budowanej przez wieki wspaniałej świątyni boga słońca.

Arabscy zdobywcy Egiptu założyli obóz wojskowy nieopodal ruin twierdzy Babilon. Zwycięski wódz Amr ibn al-As ufundował tu meczet, nazwany jego imieniem. I choć budowla istniejąca do dzisiaj nie zachowała nic ze swego pierwotnego wyglądu, wciąż upamiętnia ona imię zdobywcy Egiptu i pozostaje najstarszym meczetem nad Nilem, skąd islam rozprzestrzenił się na cały kraj.

Właściwa historia Kairu rozpoczęła się wówczas, gdy Fatymidzi, dynastia wywodząca się z północnej Afryki, ustanowili tu swoją stolicę zwaną Al-Kahira, czyli "zwycięskim miastem". Wedle tradycji, Fatymidzi mieli być potomkami Fatimy, ukochanej córki proroka Muhammada. Miasto Fatymidów zamknięte w obrębie czworokątnych murów stanowi centrum średniowiecznej zabudowy Kairu. Z budowli wznoszonych wówczas niewiele jednak przetrwało. Nie zachował się ogromny pałac kalifów, zbudowany w samym sercu miasta, o którego bogactwie informują średniowieczne kroniki oraz eksponowane w kairskim Muzeum Islamu fragmenty architektonicznego wystroju. Żywym symbolem miasta wciąż jednak pozostaje fatymidzki meczet Al-Azhar. W portykach i cienistych jego salach do dzisiaj funkcjonuje najstarszy uniwersytet świata islamu.

Biuro ds. Turystyki Ambasady Egiptu
al. Niepodległości 69 02-626 Warszawa
tel. (22) 322 70 02 faks (22) 322 76 55
agencja interaktywna epox | interactive media house