FAIL (W tym miejscu powinien pokazac sie Flash).

ETA

The Egyptian Tourist Authority

Egipski Urząd ds. Turystyki (the Egyptian Tourist Authority) jest instytucją odpowiedzialną za promocję Egiptu jako destynacji turystycznej. Został powołany w marcu 1981 r. na mocy dekretu prezydenckiego nr. 134 i działa pod auspicjami Ministra Turystyki.

Wśród głównych celów Urzędu ds. Turystyki znajduje się przede wszystkim podnoszenie wskaźników turystyki przyjazdowej do Egiptu oraz przezwyciężanie przeszkód, jakie mogą utrudniać rozwój ruchu turystycznego. Ważnym zadaniem jest również promocja turystyki krajowej.

Struktura organizacji Egyptian Tourist Authority:

1. Departament Centralny Biura Przewodniczącego ETA

Odpowiedzialny za obsługę Biura Przewodniczącego ETA i podzielony na 3 Departamenty Generalne:

  • Departament Generalny ds. Protokołu
  • Departament Generalny ds. Prawnych
  • Departament Generalny ds. Mediów

2. Sektor Turystyki Międzynarodowej

Nadzoruje działalność Egipskich Biur ds. Turystyki za granicą, jak również obserwuje międzynarodowe rynki turystyczne. Zajmuje się także podejmowaniem oficjalnych gości zagranicznych tj. ekip telewizyjnych, dziennikarzy czy przedstawicieli biur podróży

3. Sektor Planowania i Rozwoju

4. Sektor Spraw Technicznych

Odpowiedzialny za druk materiałów reklamowych promujących Egipt oraz udział w międzynarodowych targach i wystawach

5. Sektor Turystyki Krajowej

6. Sektor Spraw Finansowych, Administracyjnych i Gospodarczych

Biuro ds. Turystyki Ambasady Egiptu
al. Niepodległości 69 02-626 Warszawa
tel. (22) 322 70 02 faks (22) 322 76 55
agencja interaktywna epox | interactive media house