FAIL (W tym miejscu powinien pokazac sie Flash).

Małżeństwo z Egipcjaninem - garść rad praktycznych i przestróg

Od pewnego czasu zwiększa się liczba małżeństw zawieranych pomiędzy obywatelami egipskimi i Polkami. Część pań przed podjęciem niezwykle trudnej decyzji, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem z tak odległego kraju, stara się w różnych placówkach polskich w Egipcie doinformować na temat przepisów i regulacji prawnych, dotyczących małżeństwa.

Autor

AGAMAL

Źródło

www.arabia.pl

Żeby ułatwić i uprościć sprawę, podajemy za stroną internetową Ambasady RP w Kairze garść najważniejszych informacji oficjalnych i szereg odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatki na żony pytania. Poniżej podajemy adres internetowy, na który każdy może napisać i pytać o bardziej nawet szczegółowe zjawiska dotyczące małżeństw mieszanych. Odpowiadać na te pytania będą Polki, które wyszły za mąż za Egipcjan i od wielu lat mieszkają w Egipcie.

  • W ambasadzie polskiej ślub mogą wziąć tylko obywatele polscy.
  • Małżeństwo z obywatelem egipskim, aby było uznane prawnie, musi być zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadectwo ślubu religijnego, czy to chrześcijańskiego czy muzułmańskiego, nie jest dokumentem obowiązującym w świetle umów dwustronnych między Egiptem i Polską.
  • Jeśli małżeństwo zawierane jest w Egipcie, obywatel polski musi przedstawić dwa dokumenty: zaświadczenie z odpowiedniego USC w Polsce potwierdzające zdolność do wejścia w związek małżeński oraz akt chrztu (lub inny dokument zaświadczający przynależność religijną). Dokumenty te należy dostarczyć w wersji polskiej do Ambasady RP w Kairze, gdzie zostaną przetłumaczone na język arabski. Następnie trzeba je zalegalizować w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i dopiero wtedy dostarczyć do egipskiego USC, w którym ma być zawarty ślub.
  • Ślub zawarty w Egipcie uznawany jest w Polsce, dzięki czemu polski małżonek pozostaje na mocy umowy dwustronnej pod opieką państwa Polskiego. Aby tak się stało należy zalegalizować egipski akt ślubu w Ambasadzie RP w Kairze a następnie przesłać do właściwego USC w Polsce. Wtedy małżeństwo jest oficjalnie w Polsce zarejestrowane.
  • Uwaga! Nie każdy Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt ślubu w formie uznawanej przez stronę polską. Aby uniknąć komplikacji najlepiej zawrzeć związek małżeński w urzędzie przeznaczonym dla obcokrajowców, który znajduje się w Ministerstwie Sprawiedliwości przy placu Lazoughly w Kairze.
  • Dzieciom w małżeństwie mieszanym przysługuje zarówno obywatelstwo egipskie jak i polskie (a więc również polski paszport). Aby udokumentować to prawnie trzeba zalegalizować egipski akt urodzenia dziecka, potwierdzić go w Ambasadzie RP a następnie dostarczyć do odpowiedniego USC w Polsce.
Biuro ds. Turystyki Ambasady Egiptu
al. Niepodległości 69 02-626 Warszawa
tel. (22) 322 70 02 faks (22) 322 76 55
agencja interaktywna epox | interactive media house